Skip to main content

Aanleiding

Er gebeurt veel in de wereld. Krijg je soms ook het gevoel dat de gebeurtenissen je voorstellingsvermogen te boven gaan?

Maar wat er ook gebeurt, de seizoenen komen en gaan. En nu staat de lente voor de deur! De eerste bloesem is gespot en mensen genieten buiten van een voorzichtige voorjaarszon. 

Lente staat voor een periode van vernieuwing en transformatie. Als een uitnodiging om oude manieren van denken en doen los te laten en jezelf te openen voor nieuwe mogelijkheden. 

Als we dat nu eens toepassen op de gebeurtenissen in de  wereld. Hoe kunnen we dan het grote wereldse verhaal voor onszelf tastbaar maken? Wellicht lukt dit door elkaar te treffen, verhalen uit te wisselen en in die nabijheid te ontdekken dat we idealen delen. 

Uitnodiging

In de week van 15 april 2024 vinden in meer dan 100 huiskamers in het land ‘Lentegesprekken’ plaats. In een open sfeer met maximaal vijf deelnemers kunnen persoonlijke verhalen worden gedeeld. 

Ik nodig hierbij mensen uit die elkaar nog niet kennen voor een  Lentegesprek van een uur op 18 april 2024, van 20 uur tot 21 uur op Gelukslocatie aan de Jasmijnstraat 34 in ‘s-Hertogenbosch. Doe je mee? Jij kan een van de vijf deelnemers zijn door je nu aan te melden. 

Dit initiatief komt voort uit een gevoel dat we niet machteloos zijn als het gaat om de scheuren en verdeeldheid in de samenleving zolang wij ons verbonden blijven voelen met diezelfde samenleving. Want uiteindelijk vormen wij de samenleving. 

Opzet van het Lentegesprek:

  1. Het duurt precies één uur. 
  2. Ieder deelt één ervaring waar het gevoel van ongemak, oneerlijkheid, onvrede, rijkdom of juist armoede in tot uitdrukking komt
  3. Je onderbreekt elkaar niet, en pas als iedereen gesproken heeft, kun je op de ervaringen van de anderen ingaan, zolang je spreekt uit eigen ervaring of gevoel.

Zie ik jou op 18 april? Opgeven kan door een mailtje te sturen naar  info@gelukslocatie.nl 

En als je nog vragen hebt, kun je die natuurlijk ook via de mail stellen.

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com