Skip to main content

Er gebeurt veel in de wereld. Krijg je soms ook het gevoel dat de gebeurtenissen je voorstellingsvermogen te boven gaan? Hoe kunnen we dit grote wereldse verhaal toch tastbaar maken? Wellicht lukt dit door elkaar te treffen, verhalen uit te wisselen en in die nabijheid te ontdekken dat we idealen delen. 

In meer dan 100 huiskamers in het land vinden in de week van 16 juli ‘Zomergesprekken’ plaats. In een open sfeer met maximaal vijf deelnemers kunnen persoonlijke verhalen worden gedeeld. 

Opzet van het Zomergesprek:

Het duurt precies één uur:

  • Ieder deelt een ervaring waar het gevoel van ongemak, oneerlijkheid of onvrede in tot uitdrukking komt,
  • Je onderbreekt elkaar niet, 
  • Pas als iedereen gesproken heeft, kun je op de ervaringen van de anderen ingaan, zolang je spreekt uit eigen ervaring of gevoel.

Hierbij worden buurtgenoten die elkaar nog niet kennen uitgenodigd voor een Zomergesprek op dinsdag 16 juli 2024, van 20 uur tot 21 uur op Gelukslocatie aan de Jasmijnstraat 34 in Hintham. Doe je mee? Opgeven kan door een mailtje te sturen naar  info@gelukslocatie.nl 

En als je nog vragen hebt, kun je die natuurlijk ook via de mail stellen.

Eric

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com